2003 m.

MOTINYSTĖS ATOSTOGŲ PROGA

Lai šių orchidėjų nuostabių žiedai

Mumis primins Tau ...

Lai širdžių ir sielų mūsų aidas

Tave visur su joms lydės ...

Tave šiandien atostogų išleidžiam ...

Mums liūdna, bet ne Tau: Tu laukiesi ...

Ir tegul jausmas motinystės begalinis

Tau kūdikio padės sulaukt!

Mes su Tavim!

Tik tiek mes galim pasakyti!

Tu mumis prisimink,

Ar bus skaudu, ar gera Tau!

Mes su Tavim!

Tu - mūsų!

2003-01-17 Klaipėda

NUOSTABIOJI

Gimei Tu žiemą šaltą ...

Iki pavasario – toli gražu ...

O Tu ... Tu tvirtai ženk

Gyvenimo keliu.

O jis – nelengvas.

Visur - kliūtys,

O, tai ir žmonės, ir daiktai,

Ir kieti “meilės” riešutai.

Ištverk Tu viską -

Sužydėk, kaip lemta Tau,

O kiek vėliau Tu grožį savo

Dukrai perduok! Ji verta to!

Šis jubiliejus nuostabus,

Toks nuoširdus ir toks gražus,

Kad linkim Tau - lai tęsiasi jisai

Širdelėj Tavo amžinai!

2003-01-25 Klaipėda

ĮPĖDINIO SULAUKUS

Štai vieną rytą pasaulis nušvito –

Tai Berniukas atėjo iš pat labo ryto!

Jis dar ne Vyras, jis – Berniukas,

Jis – tikras mažas ąžuoliukas!

Jis myli Tėtį ir Sesutę,

Jis be mamos - nei krust, mažiukas ...

Sesutė, ji vardu Saulutė,

Globos ilgai savo broliuką ...

O kai užaugs jis tikru Vyru,

Mamytės ir Tėvelio džiaugsmui –

Jis, vyras-mūras, visus nugalės

Savo gerumu ir tvirtumu ...

Tad palinkėkime Berniukui:

Užauk Tu didelis, gražus vaikinas,

Merginas šypsena viliok

Ir puikiai šokti nesustok!

Mylėt Mamytę ir Tėvelį,

Sesutę Saulę ir pasaulį

Mes linkim Tau, Berniuk!

2003-04-14 Klaipėda

PAŽIBOS GIMTADIENIUI

Gimtadienis …Tas vienas žodis

Tau daug šiandieną pasakys,

Draugų širdis atvers,

O nuoskaudos, jei tokios buvo, pasimirš!

Tu, mūsų drauge,

Šiandien gimtadienį šventi

Ir niekad neliūdi,

Visad linksma esi.

Tu, kaip mūsų Pažiba,

Būk visada linksma, sveika

Ir bet kurio susibūrimo siela!

Būk draugiška

Ir turtų ypatingų nesukrovus.

Tu susižerk į krepšį sau

Tikrų draugų ir draugių

Šypsenas, linkėjimus smagius,

Ir jų išties tik nuoširdžius jausmus!

Tavo draugų ir draugių

Nuotaika puiki

Telydi visada Tave

Gyvenimo kely!

2003-08-09 Klaipėda

KLASĖS SUSITIKIMAS

O, penkiolika metų!

Kaip greitai jie prabėgo …

Ir štai ta nuostabi akimirka atėjo:

Mes susitikom!

Susitiko klasės draugės su Mergina priešaky …

Dainų konkursas ir nuostabioji

Jo dirigentė – dailioji Mergina

Visad išliks jų širdy!

Gyvenimas – spalvingas, nuostabus, puikus,

O kartais riestas ir šiurkštus,

Širdyse tų merginų, dabar puikių mamų ir moterų,

Gėlių žiedus lyg pėdsakus paliko …

Šalia merginų tų žavių

Keli vyrukai,

Tie patys nuostabus berniukai,

Jų gynėjai, atrama …

Šampano taurė susitikimo proga, tostai …

Nėra gražesnio vaizdo nei šiandien!

Ak, penkiolika metų!

Jie prabėgo, o mes … Mes likome drauge!

2003-08-12 Klaipėda

PRINCESEI

O, princese!

Karūna Tavo deimantų pilna,

Rubinai ir safyrai puošia ją.

Tik vienas jos rubinas – ‘’pažiba’’

Netyčia ją paliko …

Puikus gimtadienis, nuostabus jubiliejus –

Išliks ilgam jis mūsų širdyse …

O gėlės, dovanos ir šypsenos draugų

Neleis užmiršti Tau

Šios Šventės nuostabių akimirkų!

2003-11-19 Klaipėda

SAULUTEI

Vieną gražią, nuostabią ir šviesią

Šaltos žiemos dieną ... staiga

Saulutė nušvito lyg šypsena –

Tai buvo Tavo gimimo diena!

Šventinės nuotaikos ir šypsenų smagių,

Daug nuoširdžių linkėjimų,

Puikių svajonių ir gerų minčių

Tau linki kolegos!

2003 - 12 - 28 Klaipėda