2006 m.

JAUNYSTĖS SIMBOLIS

Gyvenimo išbandymų

Tu prislėgta esi,

Bet taip niekuomet neatrodai:

Tu visada staigi, žvali

Ir šypsena Tau veidą puošia!

„Stirnutės“ vardą Tu turi,

Jis Tau iš prigimties priskirtas!

Kas, kaip ne Tu,

Gyvenimo rūpesčius “tempi”

Ir jie "lengvai" Tau pasiduoda …

Tavo jaunystė – Dievo dovana!

Tai pasireiškia bet kada –

Ir saulėtą, ir debesuotą dieną!

Tavo nuostabaus veido

Bruožų žavumas,

Dievo palaimintų akyčių drovumas,

Tavo sielos atvirumas,

Nuolanki ir tuo pačiu ryžtinga širdis

Sukelia Tave supančių draugų palankumą,

Jų pasitikėjimą Tavimi …

Jaunystės simbolis esi!

Tavo minčių tyrumą,

Nuostabios sielos nuoširdumą

Nesustabdys nei vėjas, nei audra!

Būk tokia Tu mums visada:

Žvali, staigi ir atvira,

Draugų ir draugių susibūrimo siela!

2006-01-25  Klaipėda

IŠSKIRTINEI KOLEGEI

Retai kada tarp Jūsų, moterų,

Mums, vyrams, pasitaiko

Sutikti jauną moterį,

Kuri protinga ir graži!

Žavingos išvaizdos,

Manierų nuostabių –

Tau jau seniai nėra lygių

Tarp mūsų šaunaus kolektyvo ...

Tavo charakterio savybes –

Darbštumą, paslaugumą

Ir ypač neregėtą draugiškumą –

Kaip manom mes visi,

Labiausiai išryškina

Tavo, kaip mūsų kolegės,

Patrauklumą ir norą

Bendrauti bei dirbti kartu!

2006-02-02 Klaipėda

GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA

Geros kloties,

Sėkmės ir nuoseklumo,

Gražių tikslų ir siekių užbaigtumo –

Kasdieniniuose darbuose!

Gero poilsio

Ir atsipalaidavimo – gamtoje!

Aistringos meilės,

Atidumo ir garbingo nuolankumo -

mylimai Žmonai!

Dosnumo ir begalinio

Tėvelio švelnumo -

Vaikams!

Pasitikėjimo bei nuoširdumo,

Nuostabaus ir gražaus

Bendravimo su šeima

Gražaus ir nepakartojamo

Jubiliejaus proga

Tau linki šeima!

2006-09-08  Klaipėda

MALONIAI KOLEGEI

Šiandien gimtadienį

Mes Tavo švenčiam …

Jau lapai krenta

Nuo medžių:

Tai rudenėlis mūsų mielas

Išsisiūbavo pamažu …

Bet mums – smagu ir linksma!

Nepikta mums,

Kad krenta lapai,

Vėsoka vaikščioti rytais,

Nes žinom:

Tu, saulele mūsų,

Visuomet pasitiksi mus ryte!

Tu, spindulėliais savo nuostabiais

Nušviesi mums

Tą “kelią į žvaigždes”!

O kai truputį atsikvėpsi –

Paruoši nuostabias vaišes …

2006-10-18 Klaipėda

MOTERS ŠYPSENA

Lai Tavo nuostabu veidelį

Kas kart papuoš šypsena –

Tokia smagi ir nekalta,

Skaistybės ir linksmumo išreikšta.

Mes norime ir pageidaujam:

Šypsokis mums smagiai!

Kad akyse atsispindėtų ežerai,

O žandukus papuoštų

Mielos saulutės spinduliai!

Žydėk, klestėk MERGINA:

Kaip sode – gražiausia orchidėja,

Kaip namie – vyro mylimiausia žmona.

Esi savo dukrai gera mama –

Juk ji pas Jus nuostabi mergina!

2006-11-08 Klaipėda

LAKŠTINGALOS LINKĖJIMAI

Ši dienelė graži,

Tarsi saulutė nuostabi,

Pas mus šiandieną apsilankė ...

Ji, Tavo saulutė, visai nekaltai

Prakalbo apie tai,

Kad jau gimtadienis atėjo ...

Dievo rojaus sode

Paukšteliai apie tai

Jau visą mėnesį gražiai čiulbėjo,

O jų lakštingala

Tau šiandien nuoširdžiai linkėjo:

"Tavo dieviško grožio veide

Lai atsispindi visada lobynai

Meilės,

Išsvajotos ir karštos,

Draugystės,

Ištikimos ir nuoširdžios,

Laimės,

Pasakiškos ir netikėtos!"

2006-11-19 Klaipėda 

LINKSMAI MERGINAI

Kiek Tau metų iš tikrųjų –

Pasakyti negaliu ...

Tik žinau – prie apvaliųjų

Glaudžiasi jie pamažu ...

Tu metelius tuos nuostabius

Bent per pusę padalink ...

Padalinusi, džiaugsmingai

Jaunas dienas prisimink ...

Štai ir vėl virš Tavo galvos –

Šampano fejerverkai,

Nuostabus tostai

Liejasi laisvai,

Gėlyčių puokštės

Jau nebetelpa į glėbį

Ir švenčiam mes

Smagiai – smagiai …

Šį vakarą Tau

Šokių partnerių netrūksta,

Jie nuolat keičiasi,

Nes Tu nepaprastai žvali.

Tavo puikios sielos

Nuoširdumas

Traukia draugus prie Tavęs …

Jie mato ir žino –

Puikios Tu figūros

Ir nieks nepranoks čia Tavęs!

2006-11-25 Klaipėda

PANELEI 

Tavo gimtadienis -  lyg Angelėlis,

Tyros bei laimės, paslapties, skaistybės,

Nuostabios minties krepšelį neštinas,

Į Tavo langą šįryt pasibeldė ...

Ak, tas laimingas pažymukas –

Jis toks nekaltas dar skaičiukas!

Ilgai jis lauktas – tai smagu,

Taip greit atėjęs – nuostabu!

Smalsi, žvali ir nuostabi

Panelė mūsų Tu esi!

Tu visad draugių sūkury,

Kaip Jums smagu kartu būry!

Mamytei meilės ir švelnumo negailėk,

Jai paslaptis Tu savo patikėk,

Tėveliui pagarbą išreikšk,

Senelius -  nuoširdžiai mylėk ir gerbk!

2006-11-26  Klaipėda

"RETRO" DAMAI

Ruduo jau baigiasi ...

Tos liūdnos dienos,

Lietaus ir vėjo kupinos be galo,

Tiek nusibodo mums visiems ...

Tačiau, kaip matom mes visi,

Tu vis dėlto esi linksma, smagi ...

Šis neeilinis fenomenas,

Kaip pasakoje išmintis,

Mums aiškus kaip

Saulutės spindulys,

Taip netikėtai mus aplankęs ...

Taigi gimtadienis atėjo!

Visi tai puikiai pastebėjo

Ir ruošiasi puotaut ...

Tačiau prieš puotą

Norim mes Tave pasveikint

Ir gražius žodžius pasakyt ...

Būk visada Tu mums – sava,

Graži, kaip „retro“ Tu dama

Linksma ir tuo pačiu laiminga!

2006-11-30 Klaipėda