Miniatiūros

"Geros širdies esi, Panele!

Todėl linkiu aš Tau:

Netrukus

Svajonių Tavo princas,

Sapnuose Tavo geidžiamas be galo,

Baltuoju žirgu pas Tave atjos,

Tau ranką savo tvirtąją pasiūlys

Ir širdį Tau atvers.

Tada aš meilės – nuostabios, aistringos -

Galėčiau judviem palinkėt ..."

PANELĖ 2003-02-01 Klaipėda

"Sapnavau šiąnakt auksinę karietą …

Sėdi ten mergina “kieta”.

Išvaizdi, reto grožio figūra,

Tu tarp gėlyčių puokščių pagerbta …

Manau, Apolono dėmesio verta!

Mėgstančios kartais

Paišdykauti mielos akytės

Spindi Dievo palaiminta šviesa,

Taigi princesės vardo

Tu užtikrintai verta!"

SAPNAS APIE PRINCESĘ 2011-02-01 Klaipėda

"Aš kaip tame sapne ...

Demi Mur prieš Tave

Jau lyg nieko verta ...

Jos milijonai “žalių’’

Neatstos Tavo nuostabių plaukų!

Tu mergina patraukli:

Akytės su ilgom blakstėnom

Ir krūtinė iškyli ...

Žydėk, mergina, Tu – nuostabi:

Visad išliksi Tu mano širdy!"

NEPAŽĮSTAMOJI 2001-04-09 Klaipėda

"Moters diena –

Didžiausia mūsų, vyrų, šventė!

Jūs - moterys!

Tai angelų pašventinta siela,

Dieviškas grožis.

Nekaltos meilės židinys

Ir nuolanki, viską atleidžianti, širdis.

Mes, vyrai, žavimės Jumis

Ir amžiams liksim su Jumis!"

MOTERS DIENA 2003-03-08 Klaipėda

"Tu jauna ir graži,

Visad žavi ir patraukli ...

Tavo meilės spindulys,

Kaip greitasis traukinys,

Pagaliau atskubėjo ...

Jis visur Tave lydės,

Tavo nuostabią sielą palies,

Akyse Tavo sušvytės,

Širdelej Tavo apsistojęs ..."

MEILĖS SPINDULYS 2003-08-09 Klaipėda

"Tavo smagi figūrėlė – tobula,

Ji to žavesio aistringo kupina,

Kuri suteikė Tau

Dievas, o ir ,aišku, Tavo tėvas!

Tu valdai mano mintį ir sielą:

Lygus veidas,

Švento angelo

Sparno paliestas

Toks mielas, švelnus ..."

MIELOJI 2005-08-09 Klaipėda

"Būki Tu drovi ir valdinga,

Dėmesinga ir karšta …

Ašarėlių nebraukyk

Ir visiems – visiems sakyk:

Niekada nepasiduosiu,

Savo vyrą aš vaduosiu,

Ką norėsiu – tą mylėsiu

Ir gyvensiu – kaip tikėsiu,

Nors ir turtų neturėsiu!"

MOTERS PASLAPTIS 2009-03-08 Klaipėda

"Linkiu, kad vyrų

Dovanos ir komplimentai

Jų i š s k i r t i n i s dėmesys

Tau l a i s v ė s neužgožtų Niekados!

Išlik linksma, žvali ir pastovi,

Draugystės kupina tyros -

Kaip mėlynas dangus

Būk nuostabi Tu

Visados!"

MOTERIS IR LAISVĖ 2006-03-08 Klaipėda

"Aistringos meilės linkim Tau!

Mes tikime šventai:

Ji, meilė Tavo,

Tiek išsvajota ir laukta,

Greit pas Tave ateis visiems laikams ...

O Tavo sielos nuostabios žiedai,

Šios meilės paveikti

Ir Dieviško tyrumo apgaubti,

Po truputėlį išsiskleis visi ..."

ŠAUNIAI MERGINAI 2006-09-08 Klaipėda