Iškilių asmenybių mintys

Taupykim žodį.

Nebarstykim.

Eilėraštį netęskime be galo.

Žodį pasverkime

Jautriom tarties svarstyklėm,

Pakalkime ant kalbos priekalo.

Kazys Bradūnas

Mūza, kaip ir daugelis moterų, pavydi, ji žiauriai keršija poetui, besidairančiam į šalis.

Ji reikalauja visiškos ištikimybės.

Algimantas Baltakis

Kūryba man yra kalbėjimas su žmogumi ir apie žmogų.

Justinas Marcinkevičius

Su menu negalima apsiprasti. Kaip ir su mylimu žmogumi. Nors ir visą amžių drauge išgyventum, bet, jeigu tikrai myli, visada jame atrasi naujų, gerų bruožų.

Petras Skodžius

Tikrieji meno tiesos kriterijai yra ne regimoji tikrovė, bet kūrėjo intuityvus nuoširdumas, kūrėjo išraiškos atitikimas įkvėpimo idealui, vidinio prieštaravimo nebuvimas.

Jonas Grinius

Prisiminimai - tai mūsų neliečiamas turtas, tai mes patys, kokie buvome ir kokie esame.

Vytautas Sirijos Gira

Skaitymas - didelis malonumas kultūringam žmogui.

Juozas Tumas – Vaižgantas