2017 m.

IŠKILUS JUBILIEJUS

Tyros snaigės už lango pažadino ryte,

Iškilus jaunystės jubiliejus pasiekė tave!

Mylimas vyras su dukryte apkabino, prisiglaudė …

Širdies tvinksnių unisono, jausmų palaima užvaldė tave!

Linkime puoselėti gyvenimo smalsumą,

Harmoningų, tobulų santykių švelnumą,

Ambicingų, stulbinančių tikslų pasiekimą,

Meilės kaip jųdviejų sonatos sukūrimą!

Su gimtadieniu!

2017-01-12  Klaipėda

AMBICINGOS PANELĖS GIMTADIENIUI

Rimta brunetė, rudaakė mergina

Kavalierių jau seniai neatsigina,

Tačiau turi tik vieną jai miela,

Šviesiaplaukį vaikiną su nuostabia siela!

Princesės vardo Dievo Karalystėj tu verta:

Saikingai užsispyrusi, veržli, tvirta!

Protingai mąstanti, ori, reikli pana

Lyderistės ir jausmų harmonijos pilna!

Tau septyniolika … O, miau!

Ambicinga, griežta ir smagi,

Lai visada tu būsi įdomi,

O žmonės bus įdomūs tau!

Su gimtadieniu!

2017-01-19  Klaipėda

GRAŽAUS GIMTADIENIO

Vasario arfos akordai suskambėjo,

Smalsi saulutė meilikaudama pastebėjo:

Net zuikutis su puikia dovanėle

Nedrąsiai žvalgosi sodo kieme …

Raiškus, išmintingas ir stiprus vyras

 Žmonai puoselėja gražiausius jausmus,

Mylintis, supratingas ir smagus tėtis,

 Malonus, jautrus ir atidus senelis …

Lai gyvenimo parinktos gėlės

Skleidžia naujus ir žavius žiedus,

O vyro - ąžuolo nuostabios gilės

Suteikia jėgos ir tvirtybės šarvus!

Su gimtadieniu!

  2017-02-25  Klaipėda

PUIKUS GIMTADIENIS

Žaismingas pavasaris įsibėgėjo,

Gamtos grožis širdyse nuaidėjo,

Gimtadienio rytą pražydo žiedai,

Sveikinimus tau sunešė aitvarai!

Išmintingas vyras bendravimą praturtina,

Žavią draugę išskirtiniu dėmesiu lepina,

Talentingu sūnumi sportininku džiaugiasi,

Mielais tėveliais nuoširdžiai rūpinasi!

   Visada siekti gyvenime didaus,

Jausmus puoselėti iš sielos vidaus,

Sugebėti mėgautis mažiausiais dalykais,

Didžiuotis Lietuvos didikais!

 Su gimtadieniu!

2017-04-10  Klaipėda

NUOSTABUS GIMTADIENIS

 Smagi saulutė lepina šiltais spinduliais,

Mielas rytas pražydo rožėmis klotais keliais,

Sveikinimai veržiasi pro atvirus langus,

Gimtadienį laimina Jo didenybė Dangus!

 Viešpats trapiais jausmais pripildė mintį,

Vyro begalinė meilė sujaudino širdį,

Gyvenimo aukštumas lydi prasmingi darbai,

Išlikit puiki, maloni, iškalbi amžinai!

 Lai sielos gležnumas niekada netrukdys,

Patrauklios svajonės netrukus pražys,

Menas užjausti niekuomet neišblės,

Nuostabaus grožio metai nepalies!

 Su gimtadieniu!

 2017 – 05 -13  Klaipėda

MIELI SEPTYNETAI 

 Pabudo žavus, stebuklingas rytas – būrėjas,

Linksmos nuotaikos, akinančio spindesio kūrėjas!

Žaismingų spalvų rožių puokštė jau paruošta:

Maloniai nušvito nuostabi gimimo diena!

 Aiktelėjo Dievas, koks skaičius puošnus,

„Tai mieli septynetai“, - patvirtino Dangus!

Tviskanti magišku gerumu puiki moteris,

Gražių, išskirtinių svajonių kupina tavo širdis!

 Lai išdidžiai ir tobulai paukščiukų choras

Užtraukia mielas tavo sielai dainas,

O vaikų, anūkų ir artimųjų tikra pagarba

Praturtins gyvenimą nauja jausmų banga!

 Su gimtadieniu!

  2017 – 08 -20  Klaipėda

NUOSTABIAUSIAS JUBILIEJUS

 Tavo polėkio jėga sukuria gyvenimo turinį,

Užvaldo aplinkinių išskirtinį dėmesį,

Apšviečia lyg saulė nuveiktus darbus,

Kaip visavaldis Dievas nurodo kelius!

 Tu neprilygstama draugų susitikimuose,

Išmintinguose savo sielos patarimuose,

Tikrojo gėrio, laimės ir džiaugsmo kalbose,

Kaip pasakiškas švyturys Visatos kalnuose!

 Lai gėlių žiedai jausmus žadina,

Artimųjų pagarba širdį lepina,

Nuostabi siela mintis skaidrina,

Taurūs darbai sveikatą stiprina!

 Su jubiliejumi!

 2017-11-20  Klaipėda

PRASMINGO ROMANSO DAINA

Lakštingalos apdainuotas gimtadienio rytas

Nuostabios moters sielos emocijas žadina,

Iškilmingas Maestro vadovaujamas koncertas

Atliktų dainų reikšmingas akimirkas primena!

 Išskirtinių gyvenimo kelionių sūkurys

Tarsi mielų įspūdžių apgaubtas skrydis!

Tai išminties, vertybių filosofijos, dorybės,

Tikrojo gėrio ir dvasingumo pavyzdys!

 Lai džiaugsmingas paukščių čiulbėjimas

Sukuria prasmingą romanso dainą,

O sūnaus ir anūko nuoširdi pagarba

Taps viso gyvenimo melodijos branda!

 Su gimtadieniu!

  2017-12-12  Klaipėda