Šventasis krikštas

IŠSKIRTINIS KRIKŠTAS

„Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas,

prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus.

Krikštu mes esame išlaisvinami

iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai ...“

Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1213

Lengvų kelių Dvasios gyvenime tu neieškojai,

Drauge su Bažnyčia šventai tikėjai, tobulėjai.

Tikėjimas tavo dar ugdomas, nėra brandus,

Šiandieną žengei pro Dievo Bažnyčios vartus!

Šv.Velykų išvakarėse Krikštas sužibėjo,

Jėzaus žengimo į dangų šventė įpusėjo,

Švenčiama Dievo pergalė prieš mirtį,

Griežto pasninko diena pakurstė mintį!

Didysis Šeštadienis, pirmasis Sakramentas ...

Tikėjimo, Išganymo malonė išsiskleidė širdy!

Džiaugiasi krikštatėviai, šypsosi praeiviai:

Tu jau krikščioniškojo gyvenimo kely!

2017-04-15 Kaunas