Meilės žiedų eilės

NEPAŽĮSTAMOJI

"O, meile, tu mane nugalėjai ..." (citata iš dainos)

Štai ir pavasaris atėjo –

Toks nuostabus, nelauktas ir staigus ...

Per smegenis jis muša stipriai:

Meilės širdis kupina,

O svajonių ... Svajonių galva pilna ...

Kaip tą žodį lemtinga

Tau ištart, pasakyt?

Vis nėra kada – smegeninė Tavim užimta ...

Aš kaip tame sapne ...

Demi Mur prieš Tave

Jau lyg nieko verta ...

Jos milijonai “žalių’’

Neatstos Tavo nuostabių plaukų!

Tu mergina patraukli:

Akytės su ilgom blakstėnom

Ir krūtinė iškyli ...

Žydėk, mergina, Tu – nuostabi:

Visad išliksi Tu mano širdy!

2001-04-09 Klaipėda

DAILI PANELĖ

O, panele, Tu daili!

Tokia miela, graži ir patraukli …

Tavo veiduko šypsena

Kol kas visur mumis lydėjo …

Tavo laiba figūrelė –

Nuostabi!

Jos formos – tobulos,

Nes Tu – graži …

Žydros akytės,

Meilės akimirkos pagautos –

Nuostabios kaip dangus

Saulutei šviečiant …

Tavo oda minkšta ir jautri,

Ją palietęs laimingas esi …

Tavo mielas veidukas apvalėja -

Taip jis patyliukais tobulėja …

O lūpos Tavo veidą puošia:

Tai rožių nuostabių žiedai

Iš pačio labo ryto

Grožį savo atsiskleidę …

Tu linksma ir graži,

Saulutės dukra Tu esi!

Gyvenk per amžius Tu linksmai,

Savo vyrą mylėk karštai!

2002-02-14 Klaipėda

PANELĖ

Tiksi laikrodukas,

Tarsi širdelė plaka …

Ką gi rodo jis, velniukas?

O gi tai, ką matom!

Jaunystės Tavo

Nuostabius žiedus,

Dar nenuskintus

Ir tokius žavius!

Jie, nekaltybės paliesti

Tau brangūs, be abejo, visi!

Tu būk stipri ir nuosaiki:

Neduok žiedų nuostabių

Nuskint bet kam –

Tik išrinktajam!

Geros širdies esi, Panele!

Todėl linkiu aš Tau:

Netrukus

Svajonių Tavo princas,

Sapnuose Tavo geidžiamas be galo,

Baltuoju žirgu pas Tave atjos,

Tau ranką savo tvirtąją pasiūlys

Ir širdį Tau atvers.

Tada aš meilės – nuostabios, aistringos -

Galėčiau judviem palinkėt ...

Lobynus meilės ir aistros,

Draugystės, kupinos tyros,

Daug šypsenų ir nuotaikos puikios

Tau linki draugai!

2003-02-01 Klaipėda

ŠV. VALENTINAS

Viduramžis ... Senoji Roma ...

Patvirkėlių ir nuodėmės šalis...

Ir meilės amžinoji paslaptis ...

Mergaitės, nekaltybės vainikėliais pasipuošę,

Jau ruošiasi tekėt ...

Kariai, meilės žaidimams per naktis

Savo jausmais pasipuošę,

Kupini aistros ir pasiruošę

Mūšį šį laimėt ...

Staiga ... Klaudijaus antrojo įsakymas:

Uždraust jiems tuoktis!

Ką daryti? Nejaugi Dievo jis nebijo?

Jis Imperatorius ... Ir kas iš to?

Velniop, nepaisom jo nurodymų!

Jis kvailas : meilė – Dievo dovana

Ir ją uždrausti – nevalia!

Ir atsirado kunigas, kuris

Įsakymo šio griežto neįvykdė:

Karius jis tuokė

Su mergaitėm nuostabioms slapčia …

Kai apie tai sužino Klaudijus antrasis – susiraukia

Ir liepia kunigą jis staigiai nužudyt!

Ir nedori jo parankiniai tai įvykdo …

Mums skaudu …

Tad visi mes šiandien pakelkime taurę

Už kunigą šį mielą –

Už šventą Valentiną

Ir prisiekim jam meilės vardu!

2003-02-14 Klaipėda

MOTERS DIENA

Moters diena – didžiausia mūsų, vyrų, šventė,

Kai mylimas pasveikint galime visi

Ir nekaltai priglaudus pabučiuot ...

Tas bučinys saldus be galo,

Svaiginantis ir toks puikus,

Kad žado kartais mes netenkam...

Jausmų, aistros ir meilės nukirsti ...

Ir kai ateina eilės moters garbei,

Jos liejasi laisvai ant popieriaus,

Nors to ir nelabai tiki ...

Jog mūsų, vyrų, akimis

Jūs, moterys – nekaltos ar patyrusios?

Visos lyg viena – Šventos!

Nes Jūsų Dievo duota prigimtis –

Mums kūdikius nuostabius dovanot.

Ir mus mylėt, kaip niekas

Dar pasaulyj nemylėjo ...

Be Jūsų, moterų,

Mums, vyrams, nesmagu:

Pasaulis mums atrodo

Nuobodus, nemielas ...

Ir tik susipažinus su Jumis

Ir jausmą tą šetonišką patyrus

Mes “mūrais “ tampame

Ir ... vyrais!

Jūs - moterys!

Tai angelų pašventinta siela,

Dieviškas grožis.

Nekaltos meilės židinys

Ir nuolanki, viską atleidžianti, širdis.

Mes, vyrai, žavimės Jumis

Ir amžiams liksim su Jumis!

2003-03-08 Klaipėda

MEILĖS SPINDULYS

Tu jauna ir graži,

Visad žavi ir patraukli ...

Tavo meilės spindulys,

Kaip greitasis traukinys,

Pagaliau atskubėjo ...

Jis visur Tave lydės,

Tavo nuostabią sielą palies,

Akyse Tavo sušvytės,

Širdelej Tavo apsistojęs ...

Tu jau subrendusi esi:

Nei tėvelis, nei mamytė

Nenurodys niekada

Ką mylėti, o ką ne ...

Tavo oda be galo švelni,

Ją puošią mielos strazdanėlės ...

Ji, kaip saulutės šypsena,

Visad to žavesio aistringo kupina ...

Tavo žvilgsnis –

Toks drovus ir protingas,

Nuostabus ir paslaptingas,

Visad suteikia Tau

Žavumo, o kartu ir privalumo,

Kurio niekas kits neturi

Ir vargu kada turės ...

2003-08-09 Klaipėda

O, ŽAVIOJI!

Tavo žvilgsnio žavumas,

Drovių akių palaima,

Tavo lūpų rubino atspalvio

Nuostabus ir migdantis žavesys,

Tavo rankų pirštų

Neapsakoma šilumą,

Lengvučių tavo plaukų

Begalinis švelnumas,

Tavo sielos mergautiškas

Drovumas ir nuoširdumas,

Tavo balso melodingas skambesys,

Elegantiškų rūbų patrauklumas

Bei figūros tobulumas,

Kilniaširdis nuolankumas

Ir malonus dėmesys ...

Verčią mane iš koto,

O gal ir iš proto!

2004-08-09 Klaipėda

MIELOJI

Tavo smagi figūrėlė – tobula,

Ji to žavesio aistringo kupina,

Kuri suteikė Tau

Dievas, o ir ,aišku, Tavo tėvas!

Tu valdai mano mintį ir sielą:

Lygus veidas,

Švento angelo

Sparno paliestas

Toks mielas, švelnus ...

Tavo persiko atspalvio skruostai,

Nekaltybės ugnies paliesti ...

Tavo lūpos purpurinės,

Tokios švelnios ir minkštos

Mano bučinio laukia iš lėto ...

Tu žinai:

Jis saldus ir gaivinantis,

Sukrečiantis tavo kūną ir sielą ...

Tu, mieloji, manęs nebijok!

Tu, mieloji, savo žavesį

Kuo greičiau dovanok!

2005-08-09 Klaipėda

MOTERIS IR LAISVĖ

Linkiu, kad vyrų

Dovanos ir komplimentai

Jų i š s k i r t i n i s dėmesys

Tau l a i s v ė s neužgožtų

Niekados!

Išlik linksma, žvali ir pastovi,

Draugystės kupina tyros -

Kaip mėlynas dangus

Būk nuostabi Tu

Visados!

Tu – Moteris!

Energinga ir žvali,

Iš visų pusių patraukli ...

Vyrams, moterims Tu -

Pažiba,

Senai laukta

Ir gerbiama už darbą!

2006-03-08 Klaipėda

ŠAUNIAI MERGINAI

Tai, ką pasakysim mes toliau,

Reikėtų paslapty laikyti,

Tačiau Gimtadienis atėjo

Ir norim mes kai ką Tau pasakyti ...

Tavo judesių grakštumas,

Žavingos šypsenos drovumas,

Akių nuostabių blizgesys,

Tavo ypatingai tobulos figūros

Subtili, visad skoninga

Ir stilinga apranga

Traukia vaikinų žvilgsnius

Bet kur ir bet kada ...

Aistringos meilės linkim Tau!

Mes tikime šventai:

Ji, meilė Tavo,

Tiek išsvajota ir laukta,

Greit pas Tave ateis visiems laikams ...

O Tavo sielos

Nuostabios žiedai,

Šios meilės paveikti

Ir Dieviško tyrumo apgaubti,

Po truputėlį išsiskleis visi ...

Už meilę!!!

Su gimtadieniu!

2006-09-08 Klaipėda

MOTERS PASLAPTIS

Moteris – tai mums,vyrams, paslaptis!

Drovi, meili, saldi ir graži,

Ji koketuojanti, švelni ...

Akitėm šaudo ji,

O mums – smagu.

Ugu - gu, ugu – gu

Aš jai pasaką seku –

Tai šaunu, tai žvalu ...

Lai ji, moteris,

Būna ŠVENTA ir PADŪKUS,

Lai akytėse spindi Velniukas!

Jis žvalus ir laimingas,

Beveik kaip kačiukas –

Minkštas ir linksmas

Tas “rūpužiukas”!

Tegul ją, moterį, valdo aistra,

Ji būna laiminga ir mylima.

Palinkėkim jei visi :

Būki Tu drovi ir valdinga,

Dėmesinga ir karšta …

Ašarėlių nebraukyk

Ir visiems – visiems sakyk:

Niekada nepasiduosiu,

Savo vyrą aš vaduosiu,

Ką norėsiu – tą mylėsiu

Ir gyvensiu – kaip tikėsiu,

Nors ir turtų neturėsiu!

2009-03-08 Klaipėda

PRINCESĖS KARŪNAVIMAS

O – ho – ho, merginos mielos,

Įkvėpkite giliai,

Klausykit atidžiai!

Nesiliauja mūsų šventės -

Smagių gražuolių sūkury

Viena mergina mūsų -

Gracinga, energinga ir graži.

Ne veltui ji labai rami,

Maloniai nusiteikusi

Ir truputėlį išdidi ...

Nemėgsta leistis ji į kompromisus,

Vertina komfortą buityje

Ir nuoširdumą meilėje …

Lengvai bendrauja su vaikinais,

Ir žino, kaip nuostabiai žydi alyvos ...

Kai saulė auksu šviečia danguje,

Jai norisi išgert gardžios kavos puodelį,

Nueit į klubą su draugu,

Mamytę aplankyt laiku ...

Tačiau ne apie tai šiandien kalba -

Princesė jau pasipuošė

Gražiausia karūna

Ir laukia, kol įšventins ją ...

2011-02-14 Klaipėda

ŠV. VALENTINO DIENAI

Mieloji!

Esi mano Afroditė,

Mes gyvename drauge.

Nežiopsok, aš tas velniukas,

Nuolat gundantis Tave.

Aš kiekvieną dieną

Randu proga “Labai myliu” pasakyt,

Pabučiuot, priglaust, pagirt,

Paprasčiausiai švelniai apkabint …

Romantiški vakarai,

Šampano burbulai,

Tyliai ir nepastebimai deganti

Kerinti žvakė …

Štai mėnulis maloniai žvilgtelėjo pro langutį,

Pamatė, kaip mums gera kartu

Ir visai ne truputį …

Dar visa naktis prieš akis,

Aistringai plaka

Mano sujaudinta ir sužavėta širdis …

Netikėk stipriu vėju, mieloji:

Jis pažadukas, apvils ir negrįš …

Netikėk lakštingala, brangioji:

Sudainuos ir pamirš …

Tikėk tik mano meile Tau, žavioji:

Vaikinas – narsuolis,

Jis kaip Angelas –

Visada pas Tave sugrįš!

2012-02-14 Klaipėda

MEILĖ IŠ PIRMO ŽVILGSNIO

Kartą sutikau panelę,

Įsimylėjau staigiai, nepraleidau progelę …

Ji mano minčių Dievaitė,

Grakšti ir smagi,

Be galo drovi, meilės žygiams įkvepianti ...

Sapnuose mane aplanko,

Ir, kaip puiki paukštytė, čiauška manoj gležnoj širdy …

Aš tvirtai žinau: kitų vaikinų jų sapnuose

Ji niekuomet nelanko – mes viens kitam net sapnuose ištikimi …

Šiek tiek aš, vaikinas, pasimetęs:

Ar galiu pabučiuot, apkabint?

Gal išdrįsčiau ta proga į kavinę pakviest pavaišint?

Ji, mano panelė,

Fantastiškai graži, talentinga ir smagi,

Jos lūpų svaiginantis putlumas –

Neabejotinas karšto bučinio privalumas,

O nuostabių akių sidabro suvilgyti ežerai

Užtvindo mano širdį amžinai …

Apie panelės išskirtinius privalumus

Daugiau aš nekalbėsiu:

Dabar paimsiu ją už rankos

Ir smagiam šokiui pakviesiu!

2012-03-08 Klaipėda

GRAŽUOLEI

Kai pabundu anksti ryte,

Dažnai prisimenu tave ...

Šiąnakt susitikom mes sapne ...

O, Dieve! Kokios gležnos rankos pas tave!

Žinai, gražuolė, kaip myliu aš tave ...

Subtiliai priminsiu tau kai ką:

Kai ilsėjomės prie jūros, kaitino saule ...

Tu buvai žavi, svaiginanti pana!

Ne paslaptis: tavo siela atvira,

Meilė užvaldė tave lyg audra,

„Tu pasaulyje tokia viena“ -

Tyliai knibžda debesys tau, mergina …

2013-03-08 Klaipėda