2006 m.

gallery/0 aukso rozes vaidai 2010-01-25

 

JAUNYSTĖS SIMBOLIS


Gyvenimo išbandymų
Tu prislėgta esi,
Bet taip niekuomet neatrodai:
Tu visada staigi, žvali
Ir šypsena Tau veidą puošia!


„Stirnutės“ vardą Tu turi,
Jis Tau iš prigimties priskirtas!
Kas, kaip ne Tu,
Gyvenimo rūpesčius “tempi”
Ir jie "lengvai" Tau pasiduoda …


Tavo jaunystė – Dievo dovana!
Tai pasireiškia bet kada –
Ir saulėtą, ir debesuotą dieną!


Tavo nuostabaus veido
Bruožų žavumas,
Dievo palaimintų akyčių drovumas,
Tavo sielos atvirumas,
Nuolanki ir tuo pačiu ryžtinga širdis
Sukelia Tave supančių draugų palankumą,
Jų pasitikėjimą Tavimi …


Jaunystės simbolis esi!
Tavo minčių tyrumą,
Nuostabios sielos nuoširdumą
Nesustabdys nei vėjas, nei audra!


Būk tokia Tu mums visada:
Žvali, staigi ir atvira,
Draugų ir draugių susibūrimo siela!

 

2006-01-25  Klaipėda

gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/0 02 1046280

 

IŠSKIRTINEI KOLEGEI
 

Retai kada tarp Jūsų, moterų,
Mums, vyrams, pasitaiko
Sutikti jauną moterį,
Kuri protinga ir graži!


Žavingos išvaizdos,
Manierų nuostabių –
Tau jau seniai nėra lygių
Tarp mūsų šaunaus kolektyvo ...


Tavo charakterio savybes –
Darbštumą, paslaugumą
Ir ypač neregėtą draugiškumą –
Kaip manom mes visi,
Labiausiai išryškina
Tavo, kaip mūsų kolegės,
Patrauklumą ir norą
Bendrauti bei dirbti kartu!

 

2006-02-02 Klaipėda

gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/0 02 1138575
gallery/kvetiny_93633009_109

 

GRAŽAUS JUBILIEJAUS PROGA
 

Geros kloties,
Sėkmės ir nuoseklumo,
Gražių tikslų ir siekių užbaigtumo –
Kasdieniniuose darbuose!


Gero poilsio
Ir atsipalaidavimo – gamtoje!


Aistringos meilės,
Atidumo ir garbingo nuolankumo -
mylimai Žmonai!


Dosnumo ir begalinio
Tėvelio švelnumo -
Vaikams!


Pasitikėjimo bei nuoširdumo,
Nuostabaus ir gražaus
Bendravimo su šeima
Gražaus ir nepakartojamo
Jubiliejaus proga
Tau linki šeima!

 

2006-09-08  Klaipėda

 

gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/0   0001 ilona 2006-10-18

 

MALONIAI KOLEGEI
 

Šiandien gimtadienį
Mes Tavo švenčiam …
Jau lapai krenta
Nuo medžių:
Tai rudenėlis mūsų mielas
Išsisiūbavo pamažu …


Bet mums – smagu ir linksma!


Nepikta mums,
Kad krenta lapai,
Vėsoka vaikščioti rytais,
Nes žinom:
Tu, saulele mūsų,
Visuomet pasitiksi mus ryte!


Tu, spindulėliais savo nuostabiais
Nušviesi mums
Tą “kelią į žvaigždes”!
O kai truputį atsikvėpsi –
Paruoši nuostabias vaišes …

 

2006-10-18 Klaipėda

 

 

gallery/0 02 krenta lapai 7f99b90ccdcddfad724eef299b442be
gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/0   0001 lina moters sypsena 2006-11-08

 

MOTERS ŠYPSENA


Lai Tavo nuostabu veidelį
Kas kart papuoš šypsena –
Tokia smagi ir nekalta,
Skaistybės ir linksmumo išreikšta.


Mes norime ir pageidaujam:
Šypsokis mums smagiai!
Kad akyse atsispindėtų ežerai,
O žandukus papuoštų
Mielos saulutės spinduliai!


Žydėk, klestėk MERGINA:
Kaip sode – gražiausia orchidėja,
Kaip namie – vyro mylimiausia žmona.


Esi savo dukrai gera mama –
Juk ji pas Jus nuostabi mergina!

 

2006-11-08 Klaipėda

gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/0_15219_630cff44_-1-xl
gallery/1 1117909
gallery/kvetiny_93633009_109

 

LAKŠTINGALOS LINKĖJIMAI

 

Ši dienelė graži,

Tarsi saulutė nuostabi,

Pas mus šiandieną apsilankė ...

 

Ji, Tavo saulutė, visai nekaltai

Prakalbo apie tai,

Kad jau gimtadienis atėjo ...

 

Dievo rojaus sode

Paukšteliai apie tai

Jau visą mėnesį gražiai čiulbėjo,

O jų lakštingala

Tau šiandien nuoširdžiai linkėjo:

"Tavo dieviško grožio veide

Lai atsispindi visada lobynai

Meilės,

Išsvajotos ir karštos,

Draugystės,

Ištikimos ir nuoširdžios,

Laimės,

Pasakiškos ir netikėtos!"

 

2006-11-19 Klaipėda 

gallery/1 a8d8c2f9a519ed5dc6f3255dc2eb5e6a
gallery/0 02  geras 1159387

 

LINKSMAI MERGINAI
 

Kiek Tau metų iš tikrųjų –
Pasakyti negaliu ...
Tik žinau – prie apvaliųjų
Glaudžiasi jie pamažu ...


Tu metelius tuos nuostabius
Bent per pusę padalink ...
Padalinusi, džiaugsmingai
Jaunas dienas prisimink ...


Štai ir vėl virš Tavo galvos –
Šampano fejerverkai,
Nuostabus tostai
Liejasi laisvai,
Gėlyčių puokštės
Jau nebetelpa į glėbį
Ir švenčiam mes
Smagiai – smagiai …


Šį vakarą Tau
Šokių partnerių netrūksta,
Jie nuolat keičiasi,
Nes Tu nepaprastai žvali.


Tavo puikios sielos
Nuoširdumas
Traukia draugus prie Tavęs …
Jie mato ir žino –
Puikios Tu figūros
Ir nieks nepranoks čia Tavęs!

 

2006-11-25 Klaipėda

 

gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/romantika018
gallery/0 0 645454

 

PANELEI 

 

Tavo gimtadienis -  lyg Angelėlis,

Tyros bei laimės, paslapties, skaistybės,

Nuostabios minties krepšelį neštinas,

Į Tavo langą šįryt pasibeldė ...

 

Ak, tas laimingas pažymukas –

Jis toks nekaltas dar skaičiukas!

Ilgai jis lauktas – tai smagu,

Taip greit atėjęs – nuostabu!

 

Smalsi, žvali ir nuostabi

Panelė mūsų Tu esi!

Tu visad draugių sūkury,

Kaip Jums smagu kartu būry!

 

Mamytei meilės ir švelnumo negailėk,

Jai paslaptis Tu savo patikėk,

Tėveliui pagarbą išreikšk,

Senelius -  nuoširdžiai mylėk ir gerbk!

 

2006-11-26  Klaipėda

gallery/kvetiny_93633009_109
gallery/0 002 uyz6lukb0xi
gallery/0 02 1127095

 

"RETRO" DAMAI
 

Ruduo jau baigiasi ...
Tos liūdnos dienos,
Lietaus ir vėjo kupinos be galo,
Tiek nusibodo mums visiems ...
Tačiau, kaip matom mes visi,
Tu vis dėlto esi linksma, smagi ...


Šis neeilinis fenomenas,
Kaip pasakoje išmintis,
Mums aiškus kaip
Saulutės spindulys,
Taip netikėtai mus aplankęs ...


Taigi gimtadienis atėjo!
Visi tai puikiai pastebėjo
Ir ruošiasi puotaut ...
Tačiau prieš puotą
Norim mes Tave pasveikint
Ir gražius žodžius pasakyt ...


Būk visada Tu mums – sava,
Graži, kaip „retro“ Tu dama,
Linksma ir tuo pačiu laiminga!

 

2006-11-30 Klaipėda

gallery/1 3188162773_1_4_hvoxbrr5